Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2013

girlinthefridge
Reposted fromkanikani kanikani viasssssssss sssssssss

April 15 2013

girlinthefridge
8101 389f
Reposted fromillusio illusio
Sponsored post
feedback2020-admin
girlinthefridge
8215 458d
such a happy color. 
Reposted fromfatasfuck fatasfuck
girlinthefridge
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— — Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromAlliee Alliee
girlinthefridge
8337 d96b 500
Reposted fromwhaaaat whaaaat
girlinthefridge
8402 13bc
Dlaczego gra video jest lepsza od dziewczyny.
Reposted fromBucketHeadasd BucketHeadasd
girlinthefridge
8455 5d98
Reposted fromowlvision owlvision
girlinthefridge
girlinthefridge
8521 a6fd
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie
girlinthefridge
9609 2eee
Reposted fromfarkas farkas

April 08 2013

girlinthefridge
3401 830a 500
girlinthefridge
3380 e0f6 500
Reposted byeMGieeLnatyalkafarkas

March 02 2013

girlinthefridge
0246 e14d
Reposted byViconiaanielcia

February 26 2013

girlinthefridge
Dzisiaj odwilż. 
I wszystko cieknie. Wszystko cieknie. 
Niszczeją wszelkie trwałe formy. 
Budzi się z zimy rozedrgany ustrój.
— Świetlicki "Wszystko cieknie"
Reposted fromkyte kyte

February 16 2013

girlinthefridge
3709 a68b 500
Reposted bycherrytomorrowsssssssss
girlinthefridge
3686 973c
Reposted bycherrytomorrowImaaageMissySleepyikariainemarsjaninzmarsaaankasunshines4meTangledUptrololololologottiwannaforget

February 14 2013

girlinthefridge
girlinthefridge
4925 ee6b 500
Reposted byarekszStage

February 13 2013

girlinthefridge
9183 f60d
girlinthefridge
9084 343d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...